Европейският съюз одобри Champix за отказване от тютюнопушене01/11/2006

Champix (varenicline) е получил разрешение да се прилага в ЕС като лекарствено средство за отказване от тютюнопушенето, съобщиха през септември от фирмата-производител Pfizer*.

Медикаментът ще бъде пуснат на пазара в началото на 2007 в повечето европейски страни. Одобрението идва след като FDA разреши през май продажбата на varenicline (в САЩ се разпространява под търговското име Chantix**).

Одобрението на Champix се основава на резултатите от четири клинични изпитвания, обхванали над 4000 пушачи. Данните показват, че при участниците, получавали varenicline, вероятността да преустановят пушенето е четири пъти по-голяма в сравнение с тези, приемали плацебо, както и два пъти по-голяма в сравнение с групата на лечение с bupropion SR*** (150 mg два пъти дневно).

Пациентите, отказали пушенето в края на първия терапевтичен курс, са преминали допълнителен 12-седмичен курс, който е доказал необходимостта от 24 седмици лечение за по-голяма ефективност в дългосрочен план. Участниците са проследени за още 40 седмици. В края на първата година от периода на наблюдение е установено, че 20% от лекуваните с varenicline не са посягали към цигарите.

Доказано е, че varenicline се свързва селективно с alpha4-beta2 никотин-ацетилхолин рецепторите, като възпрепятства тяхното активиране от никотина. Взаимодействието между никотина и alpha4-beta2 рецепторите стимулира мезолимбичната допаминова система, което води до “приятните емоции”, свързани с пушенето. Медикаментът притежава умерен афинитет и към 5-HT3 рецепторите.

Champix се приема в доза 1.0 mg два пъти дневно. Лечението започва с постепенно увеличаване на дозата през първата седмица, като се спазва следната схема:

– I–III ден: 0.5 mg веднъж дневно

– IV-VII ден: 0.5 mg два пъти дневно

– VIII ден до края на курса: 1.0 mg два пъти дневно

Пациентите, които не могат да толерират нежеланите лекарствени реакции, могат да приемат Champix в по-ниска доза. Курсът на лечение е 12 седмици. При успех от терапията се препоръчва допълнителен 12-седмичен курс, за да бъде лечението още по-ефективно и да се предотврати евентуално възобновяване на вредния навик. При рецидив е необходимо да се изяснят факторите, които са попречили на терапевтичния успех, след което може да се приложи отново Champix.

Най-често наблюдаваните нежелани реакции включват гадене, абдоминален дискомфорт, констипация, повръщане, както и главоболие, безсъние, поява на кошмари. Медикаментът не се препоръчва при пациенти под 18 години, при бременни и кърмещи жени.

Само в Европа, в резултат на заболявания, свързани с тютюнопушенето, годишно умират повече от 1.2 милиона души. По данни на СЗО, към 2010, средствата необходими за лечение на болестите, свързани с пушенето, ще достигнат близо $500 милиарда годишно. (КД)

* http://www.pfizer.com

** http://www.chantix.com

*** Bupropion е антидепресант, селективен инхибитор на обратната резорбция на катехоламините (норадреналин и допамин) в невроните. Повлиява слабо обратното навлизане на индоламин (серотонин) и не инхибира ензима моноаминоооксидаза (МАО). Въпреки това, неговото прилагане заедно с МАО инхибитори е противопоказано, но може да се използва заедно със селективни инхибитори на обратното поемане на серотонина (СИОПС/SSRI) или с трициклични антидепресанти.

Препоръчва се лечението с bupropion да започне две седмици преди деня, предвиден за отказване на цигарите. Началната доза е 150 mg в един прием в продължение на три дни. Дозата се повишава до 150 mg два пъти на ден за седем до 12 седмици, като интервалът между приемите трябва да бъде не по-кратък от осем часа. Намалява наддаването на тегло по време на терапевтичния курс. Медикаментът има добър профил на безопасност и ефективност при пациенти с ХОББ (хронична обструктивна белодробна болест).

Bupropion (Wellbutrin, Zyban ) на GlaxoSmithKline, не е регистриран в България

За допълнителна информация:

Медикаментозно отказване от цигарите. МД 2006, aприл, Бр. 3 http://.protos.bg/mbd

Използван източник:

Pfizer’s anti-smoking pill Champix approved in Europe. September 29, 2006. News Release