Аspirin плюс Nexium има по-добра гастроинтестинална поносимост от clopidogrel01/11/2006

Аspirin плюс esomeprazole (Nexium на AstraZeneca) превъзхожда clopidogrel за превенция на рекурентното кървене при пациенти с анамнеза за Aspirin-индуцирано кървене от язвата, показаха резултатите от проучване, публикувани в New England Journal of Medicine (1).

Настоящите указания на American College of Cardiology и American Heart Association препоръчват при случаи със сериозна гастроинтестинална непоносимост към Aspirin да се прилага алтернативно clopidrogel (Plavix на Sanofi-Aventis). Затова целта на авторите е била да сравнят clopidogrel с aspirin плюс esomeprazole за превенция на рекурентно кървене от язвите при високорискови пациенти.

В проучването са участвали хора в напреднала възраст, които са приемали aspirin за превенция на съдови заболявания и при които се е появило кървене от излекувана преди това язва. След повторно излекуване на язвата, негативни за Helicobacter pylori пациенти или такива с извършена преди това успешна ерадикация (общо 320 души) са били рандомизирани да получават clopidogrel 75 mg дневно плюс плацебо два пъти дневно (161 души) или Aspirin 80 mg/ден плюс esomeprazole 20 mg два пъти дневно (159 души) за 12 месеца.

Повторно кървене е означавало поява на хематемеза/мелена и ендоскопски потвърдени язви или кървящи ерозии, или намаляване на хемоглобина с 20 g/l в присъствието на ендоскопски установени язви/кървящи ерозии.

За 12 месеца, това усложнение е възникнало при 13 случаи в групата на clopidogrel (8.6%) спрямо един (0.7%) при получавалите Aspirin плюс esomeprazole (p=0.001) – виж фигурата.

“Нашите резултати не подкрепят настоящите указания (в САЩ), че пациентите с клиничнозначима гастроинтестинална непоносимост към aspirin трябва да получават clopidogrel”, пишат в заключение авторите.

Използван източник:

1. Chan F., Ching J.,, M.P.H., Hung L. et al. Clopidogrel versus Aspirin and еsomeprazole to prevent recurrent ulcer bleeding. NEJM 2005, 352; 3: 238-244