Асоциация между MEN1 и захарен диабет


md 01/11/2006

Пациентите с множествена ендокринна неоплазия тип 1 (MEN1)* са със значимо по-висока от очакваната честота на захарен диабет и нарушена гликемия на гладно, показаха данните от обзорен анализ на McCallum и сътр., публикувани през септември в списание Clinical Endocrinology (1, 2). MEN1 е автозомно доминантно унаследяван синдром, характеризиращ се с първичен хиперпаратиреоидизъм, питуитарна неоплазия и […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.