Аблацията е по-добра от amiodarone за лечение на първи епизод на симптомно предсърдно трептене


md 01/11/2006

Трансвенозната радиофреквентна катетерна аблация е по-ефективна от антиаритмичното лечение с amiodarone при пациенти с един симптомен епизод на предсърдно трептене (ПТ) за превенция на рекурентните епизоди, показаха резултатите от проучване на Da Costa и сътр., публикувани през октомври в списание Circulation (1). Допълнително, при пациентите с проведена аблация не е бил установен повишен риск за […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.