Статините с антихипертензивни свойства?


md 01/10/2006

Статините имат малък, но статистически сигнификантен ефект върху кръвното налягане (особено върху систолното артериално налягане), показаха резултатите от два наскоро публикувани мета-анализа (1, 2). Този благоприятен ефект при хипертония се дължи на подобрена ендотелната функция, взаимодействие със системата ренин-ангиотензин и подобрение на комплаянса на големите артериални съдове. Мета-анализи са фокусирани върху все още дискутирания проблем […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.