Ranibizumab – одобрен за лечение на ексудативна възрастово обусловена макуларна дегенерация01/10/2006

Ranibizumab 0.5 mg инжекционна форма (Lucentis на Genentech) получи през юни разрешение от FDA да се прилага интравитреално за лечение на неоваскуларна (ексудативна) възрастово обусловена макуларна дегенерация (age-related macular degeneration – AMD).

Медикаментът представлява фрагмент на рекомбинантно хуманизирано изотип IgG1 kappa антитяло (предишно име rhuFab), който е разработен специално за вътреочно приложение.

Ranibizumab свързва и инхибира васкуларния ендотелен растежен фактор А (VEGF-A). Той представлява анти-VEGF антитяло.

VEGF-A доказа, че причинява неоваскуларизация и оток на макулата при животински модели на очна ангиогенеза и се свързва с прогресиране на ексудативната AMD и загуба на централното зрение.

Свързването на VEGF-A блокира неговите взаимодействия с рецепторите VEGFR-1 и -2 върху повърхността на ендотелните клетки, което води до намаляване на пролиферацията, ангиогенезата и съдовата пропускливост.

Решението на FDA е базирано на преглед на данните от две големи фаза 3 клинични проучвания (MARINA и ANCHOR), които показаха запазване на зрението при 95% от лекуваните с ranibizumab в сравнение с 62% от контролите на плацебо (p<0.01) за една година и допълнително постигане на зрителна острота най-малко 20/40 при 40% в групата на активно лечение (за изследване на зрителната острота е използвана скалата Early Treatment of Diabetic Retinopathy).

25% от получавалите Lucentis в доза 0.3 mg и 34% от лекуваните с доза 0.5 mg за една година са постигнали подобрение на визуса с най-малко три линии (=/>15 букви) в сравнение с 5% в групата на плацебо.

Данните от проучването MARINA (Minimally classic/occult trial of the Anti-VEGF antibody Ranibizumab In the treatment of Neovascular AMD) посочиха, че лечението с ranibizumab може да поддържа средно подобрение на зрението с 6.6 букви в сравнение с изходното ниво, докато при контролите на плацебо настъпва влошаване на зрението със средна загуба на 14.9 букви.

В проучването ANCHOR (ANti-VEGF Antibody for the Treatment of Predominantly Classic CHORoidal Neovascularization in AMD) приложението на ranibizumab бе свързано с подобрение на зрителната острота със средно 11.3 букви за една година в сравнение със загубата на 9.5 букви при получавалите фотодинамична терапия с verteporfin инжекционна форма (Visudine на QLT, Канада).

Препоръчваната дозировка на Lucentis (www.lucentis.com) е 0.5 mg веднъж месечно. След първите четири месечни апликации, е допустимо приложение на медикамента веднъж на тримесечие, но този режим на дозиране се свързва със загуба на една линия (5 букви) зрителна острота през следващите девет месеца в сравнение с продължителното месечно приложение.

Страничните ефекти от лечението (честота <1%) са: увеит и ендофталмит, отлепване на ретината и травматична катаракта. Други нежелани действия (честота <2%) са вътреочно възпаление и повишено вътреочно налягане.

Въпреки че има теоретичен риск за артериални тромбемболични инциденти при пациенти, получаващи интравитреално инхибитори на VEGF, докладваната честота (< 4%) e сходна с тази при прилагането на плацебо. (ДЯ)

За допълнителна информация:

http://www.gene.com/gene/features/asrs/