При терапия с imatinib да се търсят симптоми и/или прояви на левокамерна дисфункция01/10/2006

Кардиотоксичността на imatinib mesylate (Glivec/Gleevec на Novartis) е „голяма изненада“, заявиха изследователите, описали хипотетичната причина за страничното действие на медикамента при пациенти с хронична миелогенна левкемия (ХМЛ), през юли в он-лайн версията на Nature Medicine (1). Десет случаи на тежка застойна сърдечна недостатъчност, дължащи се на значима левокамерна дисфункция, бяха докладвани при пациенти с ХМЛ […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.