Ново проучване сочи, че Levitra® е предпочитана пред Viagra и я превъзхожда по някои показатели01/10/2006

Резултатите от ново проучване показаха, че от мъжете, които проявяват предпочитания, 53% избират Левитра (vardenafil), сравнени с 47%, които биха взели Виагра (sildenafil). Това изследване доказва, че Виагра не е по-предпочитана от Левитра и дори, че Левитра има превъзходство по някои често използвани за оценка на ефективността показатели.

Заключението на изследователите е, че Левитра е поне толкова ефективна колкото Виагра, а по отношение на показатели като способност за проникване и задържане на ерекцията Левитра дава по-добри резултати.

CONFIRMED1 е най-изчерпателното, двойно сляпо, рандомизирано проучване, сравняващо vardenafil и sildenafil. Това е първото изследване със специално създаден от Мълхол и Mонторси дизайн, свеждащ до минимум отклоненията, наблюдавани в други сравнителни проучвания.

Методологията се базира на 13 отделни критерия, включващи кръстосан, двойно сляп дизайн, рандомизиране на пациентите, случайно подбрана последователност за прием на медикаментите, достатъчно време за пречистване, оценка на предпочитанието към лечението след края на периода за всяка група, еднаква продължителност на терапията за всяка група.

В проучването са били използвани еквивалентни дози от двете лекарства. То има за цел да съпостави предпочитанията и степента на удовлетворение от двата медикамента при мъже с еректилна дисфункция (ЕД)* и диабет, високо кръвно налягане и/или хиперлипидемия от Европа, САЩ и Мексико.

В проучването са участвали 1057 мъже, като 38.9% от тях предпочитат Левитра пред Виагра (която е избрана от 34.5%), а 26.6% от пациентите нямат предпочитания към определен медикамент.

Тъй като разликата не е статистически значима, тези резултати потвърждават липсата на превъзходство на Виагра пред Левитра. Левитра достига статистическо превъзходство пред Виагра по отношение на някои често използвани за оценка на ефективността показатели:

– 83.9% от мъжете, взимали Levitra, отговарят положително на въпроса за способността за проникване (SEP2), сравнени с 82.2% за Виагра

– 74% от мъжете дават утвърдителен отговор за Левитра относно способността за поддържане на ерекцията (SEP3) спрямо 72% за Виагра.

„Проучването CONFIRMED е важна стъпка напред в разбирането ни за клиничните различия между медикаментите за лечение на еректилна дисфункция и потвърждава ефективността на Левитра за мъжете с ЕД,“ заяви проф. Ървин Голдщайн, съавтор на проучването и главен редактор на Journal of Sexual Medicine.

Проучването CONFIRMED (COmparing vardeNafil and sildenaFil In the tReatment of Men with Erectile Dysfunction) включва мъже >/=18 години с ЕД, продължила >6 месеца и рискови фактори за сърдечносъдово заболяване (диабет, хипертония и/или хиперлипидемия) със стабилна, хетеросексуална връзка през последните шест месеца.

Пациентите преминават през два 4-седмични периода, в които взимат или Левитра от 20 mg или Виагра от 100 mg. След всеки четириседмичен период се задават въпроси относно техните предпочитания.

* Еректилната дисфункция се определя като постоянна или повтаряща се неспособност на мъжа да получи и/или поддържа ерекция, достатъчна за осъществяване на сексуален акт. ЕД засяга в някаква степен приблизително половината от мъжете над 40 години. В света 152 милиона мъже страдат от ЕД. Очаква се техният брой да достигне 322 милиона до 2025. Независимо от голямото разпространение на сексуалната дисфункция, експертите смятат, че едва 15-20% от мъжете с ЕД се лекуват.

За допълнителна информация:

The Journal of Sexual Medicine http://jsm.issir.org

Байер България – тел: 02/81 401 56

Използвани източници:

1. Rubio-Aurioles et al., 2006;3 J Sex Med 2006;3, CONFIRMED Study (Comparing vardeNafil and sildeNafil in the tReatment of men with erectile Dysfunction (ED) е рандомизирано, двойно-сляпо, кръстосано проучване.)

2. Jardin A., Wagner G., Khory S. et al. Recommendations of the 1st International Consultation on Erectile Dysfunction. Co-sponsored by the World Health Organisation (WHO), International Consultation on Urological Diseases (ICUD) and Societе Internationale D’Urologie (SIU). p.713,

3. Rosen R., Fisher W., Eardley I., Neiderberger C., Nada A., Sand M. The Multinational Men’s Attitudes to Life Events and Sexuality (MALES) Study I, Prevalence of Erectile Dysfunction and Related Health Concerns in the General Population. Cur Med Res Op

4. Aytac I., McKinlay J., Krane R. The likely world increase in erectile dysfunction between 1995 and 2065 and some possible policy consequences. BJU International 1999; 84:50-56

5. Southgate J. New rivals to Viagra expand the market. Scrip World Pharmaceutical News, 2002