МЕСЕЧЕН ДИАЛОГ01/10/2006

Твърде малко се знае за лекарствените бюлетини – периодични издания, които са от изключителна полза за клиницистите, за общопрактикуващите лекари, за всички членове на колегията ни. Това са публикации, които дават сравнителна информация за предписването, употребата и качествата на различните медикаменти.

Най-известните от тях са Drug and Therapeutics Bulletin (www.dtb.org.uk/idtb) във Великобритания, Therapeutics Innitiative (www.ti.ubc.ca) в Канада, Worst Pill Best Pill (www.worstpills.org) в САЩ, Australian Prescriber (www.australianprescriber.com) в Австралия, La Revue Prescire (www.prescrire.org) във Франция, Buttleti Groc (www.icf.uab.es) в Испания, Medical Letters on Drugs and Therapeutics (www.medicalletter.org) в САЩ.

Всички тези издания, както и много други, са обединени в International Society of Drug Bulletins (http://66.71.191.169/isdbweb/pag/index.php), чиито членове не приемат реклами от фармацевтични фирми и използват информация от бази данни, учебници, национални лекарствени агенции, научни проучвания, за да обобщават съвети за практикуващите лекари.

В рубрика Pharma на МД ние също използваме тяхна информация и те са сред стотиците източници, на базата на които обобщаваме данните за ползите и рисковете на лекарствените средства, за които пишем и в останалите рубрики на списанието.

За миналото, настоящето и бъдещето в терапията на артериалната хипертония е водещата статия на д-р Сотир Марчев в кардио сегмента на рубриката ни Продължаващо медицинско образование – фокусирано върху клиничната практика мнение на специалист, подкрепено с новости по темата от водещи кардиологични списания.

Съвременната терапия на акромегалията е основната тема на рубрика Ендокринология, която предлага в максимално синтезирана форма най-новото в областта.

Продължаваме темата за хроничната обструктивна белодробна болест от миналия брой, като в допълнение ви предлагаме и дайджест на новостите от конгреса на Американското гръдно дружество и други ХОББ новини. Ако съберете публикуваното по темата в двата последни броя, ще имате пълен обзор на всичко най-съвременно в тази област.

Лечението на ГЕРБ е основната тема в рубрика Гастроентерология, където отново ви поднасяме в максимално конспектиран вид и с допълнителна информация най-важното от обзорна статия на списание Lancet.

В гастро сегмента на Продължаващо медицинско образование ви предлагаме новостите в етиологията и терапията на язвената болест.

Голямата ми молба към всички читатели е да отделят няколко минути и да отговорят на въпросите в анкетата ни, която ще намерите в този брой на списанието. Моля, изпратете ни попълнените анкети – това ще ни помогне да направим МД още по-интересно и полезно за практиката.

Приятно четене на МD

Моля, предайте броя и на колеги