МЕСЕЧЕН ДИАЛОГ01/10/2006

Твърде малко се знае за лекарствените бюлетини – периодични издания, които са от изключителна полза за клиницистите, за общопрактикуващите лекари, за всички членове на колегията ни. Това са публикации, които дават сравнителна информация за предписването, употребата и качествата на различните медикаменти. Най-известните от тях са Drug and Therapeutics Bulletin (www.dtb.org.uk/idtb) във Великобритания, Therapeutics Innitiative (www.ti.ubc.ca) […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.