Клиничен случай: Хипертрофична остеоартропатия при карцином на стомаха01/10/2006

Хипертрофичната остеоартропатия (ХОА) може да предшества изявата на редки малигнени заболявания като гастроинтестиналните стромални тумори, като терапията с тирозинкиназния инхибитор imatinib* подобрява значимо прогнозата им, показа клиничен случай, представен от Silva и сътр., в списание Annals of Rheumatic Diseases (1). ХОА се характеризира с оточност на пръстите, полиартралгия, периостоза, артрит и кожни белези за автономни […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.