Клиничен случай: Амилоидоза, асоциирана с мултиплен миелом, изявена с подостра чернодробна недостатъчност


md 01/10/2006

Амилоидозата е възможна причина за подостра чернодробна недостатъчност, въпреки че рядко се изявява при мултиплен миелом, сочат данни от клиничен случай, представен от Cross и сътр., през юли в Postgraduate Medical Journal (1). 46-годишна жена е с шестседмична анамнеза за гадене, болка в корема и иктер с неизяснен произход. Рутинните лабораторни изследвания не установяват етиологията […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.