Фактори за коронарна рестеноза след имплантиране на медикамент-отделящи стентове


md 01/10/2006

Въпреки въвеждането на медикамент-отделящите стентове (drug eluting stents – DES), коронарната рестеноза, предимно при пациенти с диабет, продължава да се среща, показаха резултатите от проучване на Hong и сътр., публикувани през август в списание Heart (1). Според авторите, с висок риск за рестеноза са: хората с диабет и с малък размер на съдовете преди и […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.