Да се започва лечение с metformin още при откриването на диабет тип 2, е новата препоръка01/10/2006

Новодиагностицирани пациенти с диабет тип 2 трябва да бъдат лекувани с metformin* симултанно с промяната в стила на живот (ако приложението на бигванидина не е противопоказано), препоръчват новите обединени указания на American Diabetes Association (ADA) и European Association for the Study of Diabetes (EASD) (1).

Назначаването на терапия с metformin не трябва повече да бъде отлагано докато промяната в начина на живот (загуба на тегло и повишена физическа активност) изчерпят своите възможности да контролират адекватно гликемията.

Традиционно, указанията за контрол на диабет тип 2 препоръчват промяната в начина на живот като първа стъпка в интервенцията за намаляване на кръвната глюкоза.

Metformin е средство на първи избор от пероралните антидиабетни лекарства, според указанията на International Diabetes Federation (IDF) от 2005 година. Стандартното лечение на диабет тип 2 трябва да започва с този медикамент, ако няма противопоказания за неговото прилагане като например бъбречно увреждане (2).

Експертният комитет на ADA и EASD призна, че промяната само в начина на живот често е неефективна за постигане или поддържане на целите за гликемичен контрол. В резултат на това, повечето пациенти се нуждаят от симултанно лечение с metformin.

Metformin доказа, че намалява нивото на HbA1c с 1.5-2.0% в зависимост от прилаганата доза, като не води до наддаване на тегло или до хипогликемия.

Проучването UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study) показа значимо намаление при лекуваните с metformin (Glucophage) пациенти на смъртността, дължаща се на всички причини, с 36% (p=0.011), на свързаната с диабета смъртност с 42% (p=0.017), на честотата на миокарден инфаркт с 39% (p=0.01) и на всички, свързани с диабета усложнения, с 32% (p=0.0023) (3). В този клон участваха пациенти с диабет тип 2 и наднормено тегло, които получаваха терапия с метформин за среден период от 10 години.

За разлика от това, при лекуваните успоредно със сулфонилурейни препарати или с инсулин участници не бяха установени значими промени в тези клинични резултати, независимо от постигнатото сходно подобрение в гликемичния контрол.

След назначаване на лечението, дозата на metformin трябва да бъде титрирана за период от един до два месеца до достигане на максимално ефективна и толерирана доза.

Едва след това се препоръчва включването на следващ антидиабетен медикамент с различен механизъм на действие за постигане на гликемичните цели** (при ниво на HbA1c =/>7%), въпреки лечението с промяна в начина на живот и метформин. (ДЯ)

* metformin e регистриран от ИАЛ като Glucophage на Merck, Metfodiab на Actavis, Siofor на Berlin-Chemie, Metformin NIHFI на Sopharma

** Гликемични цели:

– HbA1c е <7% (ADA) и </=6.5% (IDF – Европа)

– плазмена глюкоза на гладно <6.7 mmol/l (ADA) </=6.0 mmol/l (IDF – Европа)

Използвани източници:

1. Nathan D., Buse J., Davidson M. et al. Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes: a consensus algorithm for the initiation and adjustment of therapy. A consensus statement from the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes. Diabetologia 2006; 49: 1711-1721 http://www.diabetologia-journal.org и Diabetes Care 2006; 29: 1963-1972 http://care.diabetesjournals.org

2. International Diabetes Federation 2005 Clinical Guidelines Task Force. Global guideline for type 2 diabeteswww.idf.org.

3. UKPDS Group. Effect of intensive blood glucose control with metformin on complication in overweiting patients with type 2 diabetes (UKPDS 34). Lancet 1998; 352: 854-65 http://www.thelancet.com