Високите дози atorvastatin са ефективни и безопасни в напреднала възраст01/09/2006

Агресивната липидопонижаваща терапия с atorvastatin* е ефективна и безопасна при пациенти в напреднала възраст, дори при наличието на съпътстващи заболявания (например коронарна болест), показаха резултати от проучването ALLIANCE**, представено на годишната среща на Американската гериатрична асоциация в Chicago, САЩ (1).

“Прилагането на високи дози статини не се използва оптимално, поради съмнение в ефективността и страх от нежелани странични ефекти”, заяви Barrett Jeffers, медицински директор в Pfizer.

Резултатите показват, че след петгодишен период на проследяване, пациентите във възрастовата група над 65 години са имали по-значими ползи от терапията с atorvastatin. Лечението с високи дози е довело до постигане на таргетните стойности на LDL-C при 91% от групата >65 години, срещу 44% при по-младите пациенти.

Агресивната липидопонижаваща терапия е довела и до намаление на относителния риск за първа поява на сърдечносъдов инцидент (първична крайна точка на проучването). Значително е бил намален и рискът от нефатален миокарден инфаркт (с 57%), както и честотата на реваскуларизация (с 31%).

В изследването са сравнени ефектите от високи (80 mg/ден) дози atorvastatin при пациенти над 65 годишна възраст (n=1 001) с коронарна болест и същата терапия при пациенти на средна възраст 55 години (n=1 441), със сходни изходни стойности на LDL-C. Atorvastatin е прилаган в увеличаващи се дози от 10 mg/ден до 80 mg/ден за постигане на таргетни стойности на LDL-C <2.05 mmol/l.

Общата честота на неблагоприятни странични ефекти е била по-висока при възрастните пациенти, но честотата на значими странични ефекти е била сходна и в двете групи. Не са наблюдавани екстремно повишени стойности на CPK, миопатия и рабдомиолиза в двете групи; честотата на повишение на ALAT и ASAT са били съответно 1.0% и 1.4%. (ИТ)

* atorvastatin е регистриран в България с търговското име Sortis (на Pfizer), Atoris (на KRKA), Torvacard (на Zentiva) (www.bda.bg)

** ALLIANCE – Agresive Lipid Lowering Initiation Abates New Cardiac Events

Използван източник:

Efficacy and safety of high-dose atorvastatin therapy in CHD patients aged 65 years and older in the ALLIANCE study. Poster D23 http://www.americangeriatrics.org