Указания на ACC/AHA за лечение на остър миокарден инфаркт


md 01/09/2006

Американският колеж по кардиология* (АСС) и Американската сърдечна асоциация (AHA) обновиха указанията за лечение на остър миокарден инфаркт със и без ST елевация (STEMI и NSTEMI)**, които бяха публикувани в Journal of American College of Cardiology (1). STEMI и NSTEMI са свързани със значителна смъртност в рамките на година след инцидента – 30% леталитет, както […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.