Тест: Инхалационна анестезия


md 01/09/2006

Предлагаме ви 20 тестови въпроса (с един или повече правилни отговори) за инхалационна анестезия, включени в изпитната програма за придобиване на специалност по анестезиология във Великобритания (FRCA) (1). 1. Идеалният инхалационен анестетик трябва да притежава: а. аналгетични качества б. висок парциален коефициент липиди/газ в. нисък парциален коефициент кръв/газ г. точка на кипене под 20 С […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.