Strontium ranelate води до ефективна петгодишна превенция на фрактурите01/09/2006
Strontium ranelate* води до петгодишна ефективна превенция на фрактури, показаха нови данни, представени на Световния конгрес по остеопороза, проведен през юни в Торонто, подробности за който може да научите на www.osteofound.org (1). "Резултатите от проучвания сочат, че антиостеопоротичната терапия със strontium ranelate осигурява ефективна протекция за продължителен период от време както за вертебралните, така и за невертебралните фрактури", заяви проф. Jean-Yves Reginger от University of Liege в Белгия и водещ автор на един от докладите. -- SOTI е клинично проучване, цел на което е да оцени ефикасността и безопасността на strontium ranelate 2 g/ден за профилактика на вертебрални фрактури при 1649 жени с постменопаузална остеопороза. Резултатите показват, че приложението на медикамента води до редукция с 30% на вертебралните фрактури за период от четири години. Публикуваните през 2004 първоначални резултати от SOTI сочат, че медикаментът намалява риска за вертебрални фрактури с 49% (р<0.001) през първата година от лечението и с 41% (р<0.001) на третата година след лечението в сравнение с плацебо. Strontium ranelate е увеличил костната минерална плътност в лумбалната област с 14.4% и на шийката на фемура с 8.3% (р<0.001). За първи път SOTI регистрира ефект от терапия на остеопорозата при пациенти на възраст 80-100 години (възрастова група, изложена на най-висок риск от фрактури). В тази група, strontium ranelate е намалил риска за вертебрални фрактури с 32% и риска за периферни фрактури с 31%. -- TROPOS е проучване, което има за цел да оцени ефикасността и безопасността на strontium ranelate за намаление на риска за невертебрални фрактури при постменопаузални жени с остеопороза. Резултатите след петгодишен период на проследяване сочат, че приложението на медикамента е довело до намаление с 25% на вертебралните и с 15% на невертебралните фрактури. Проучването е двойно-сляпо, плацебо-контролирано, рандомизирано и включва 5091 пациентки на възраст над 70 години за пет годишен период на лечение. Междинни резултатите от TROPOS, представени през 2005, показват намаление с 36% на риска за фрактури на бедрото (р=0.046) и с 16% на риска за други невертебрални фрактури (р=0.04). Strontium ranelate е намалил риска за значими фрактури (на таза, сакрума, ребрата, стернума, ключицата и хумеруса) с 19% в сравнение с плацебо (р=0.031). -- изследване на Boivin и сътр., представено на конгреса, е установило, че strontium се инкорпорира в новообразуваната костна тъкан и не навлиза в наличната, която остава свободна от strontium дори след тригодишен период на лечение. Друг извод е липсата на ефект върху качеството на костните минерали, но увеличаване на тяхното количество. Авторите са изследвали костни проби от 35 пациенти на терапия с различни дози strontium ranelate, сравнени с резултатите от 22 проби от пациенти, приемали плацебо. Резултатите са базирани на изследване с рентгенов микроанализ с висока разделителна способност. "Смятаме, че при терапия със strontium ranelate се подобрява микроархитектурата на костта, най-вече по отношение увеличаване на костната маса с нормална степен на минерализация", е заключението на д-р Boivin. -- Jiang и сътр. представиха доклад, според който strontium ranelate води до пренареждане на костната архитектура чрез триизмерни промени в трабекуларната и кортикална част, което води до по-добра механична издръжливост и обяснява намаления риск от фрактури при пациенти, които са на терапия с медикамента. Авторите са използвали микрокомпютърен томограф (известен още и като микро САТ скенер) за триизмерно изследване на костната структура при 20 пациенти на лечение със strontium ranelate, сравнени с 21 души, които са получавали плацебо. (ИТ) * strontium ranelate e регистриран в България с търговското име Osseor (на Les Laboratoires Servier); в ЕС той е регистриран като Protelos; в САЩ медикаментът преминава фаза 3 клинични проучвания под името Protos. (www.bda.bg) Mедикаментът e носител на редица международни награди: -- Prix Galien - най-престижната френска награда за научно-изследователска дейност в областта на фармацията (юни 2005) -- Fundamed (Fundaciуn de Ciencias del Medicamento y Productos Sanitarios) - испанска награда за най-добър фармакотерапевтичен профил в раздела за нови терапии (2004) -- Frost&Sullivan (международна консултантска компания) за напредък в лечението на остеопорозата (2004) Акроними на клиничните проучвания: SOTI - Spinal Osteoporosis Therapeutic Intervention TROPOS - Treatment Of Peripheral Osteoporosis За допълнителна информация: 1. Нови стандарти за лечение на остеопороза. MD 2006; Брой 6 (юли) (http://mbd.protos.bg) 2. Osseor - нова стратегия в лечението на постменопаузалната остеопороза. ДокторD 2006 (юни) 3. Strontium ranelate има двойно действие срещу остеопорозата. MD 2005; Брой 10 (декември) 4. Превенция и терапия на остеопорозата. MD 2005; Брой 6 (юли) Използвани източници: 1. MedicalNewsToday 05.06.2006. The strength of strontium ranelate - protects bones for at least five years, remodels bone architecture. www.medicalnewstoday.com 2. O'Donnell S., Cranney A. et Wells G. Strontium ranelate for preventing and treating postmenopausal osteoporosis. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2006 Issue 3 www.cochrane.org