Strontium ranelate води до ефективна петгодишна превенция на фрактурите01/09/2006

Strontium ranelate* води до петгодишна ефективна превенция на фрактури, показаха нови данни, представени на Световния конгрес по остеопороза, проведен през юни в Торонто, подробности за който може да научите на http://www.osteofound.org (1).

“Резултатите от проучвания сочат, че антиостеопоротичната терапия със strontium ranelate осигурява ефективна протекция за продължителен период от време както за вертебралните, така и за невертебралните фрактури”, заяви проф. Jean-Yves Reginger от University of Liege в Белгия и водещ автор на един от докладите.

— SOTI е клинично проучване, цел на което е да оцени ефикасността и безопасността на strontium ranelate 2 g/ден за профилактика на вертебрални фрактури при 1649 жени с постменопаузална остеопороза. Резултатите показват, че приложението на медикамента води до редукция с 30% на вертебралните фрактури за период от четири години.

Публикуваните през 2004 първоначални резултати от SOTI сочат, че медикаментът намалява риска за вертебрални фрактури с 49% (р<0.001) през първата година от лечението и с 41% (р<0.001) на третата година след лечението в сравнение с плацебо. Strontium ranelate е увеличил костната минерална плътност в лумбалната област с 14.4% и на шийката на фемура с 8.3% (р<0.001).

За първи път SOTI регистрира ефект от терапия на остеопорозата при пациенти на възраст 80-100 години (възрастова група, изложена на най-висок риск от фрактури). В тази група, strontium ranelate е намалил риска за вертебрални фрактури с 32% и риска за периферни фрактури с 31%.

— TROPOS е проучване, което има за цел да оцени ефикасността и безопасността на strontium ranelate за намаление на риска за невертебрални фрактури при постменопаузални жени с остеопороза. Резултатите след петгодишен период на проследяване сочат, че приложението на медикамента е довело до намаление с 25% на вертебралните и с 15% на невертебралните фрактури.

Проучването е двойно-сляпо, плацебо-контролирано, рандомизирано и включва 5091 пациентки на възраст над 70 години за пет годишен период на лечение.

Междинни резултатите от TROPOS, представени през 2005, показват намаление с 36% на риска за фрактури на бедрото (р=0.046) и с 16% на риска за други невертебрални фрактури (р=0.04). Strontium ranelate е намалил риска за значими фрактури (на таза, сакрума, ребрата, стернума, ключицата и хумеруса) с 19% в сравнение с плацебо (р=0.031).

— изследване на Boivin и сътр., представено на конгреса, е установило, че strontium се инкорпорира в новообразуваната костна тъкан и не навлиза в наличната, която остава свободна от strontium дори след тригодишен период на лечение. Друг извод е липсата на ефект върху качеството на костните минерали, но увеличаване на тяхното количество.

Авторите са изследвали костни проби от 35 пациенти на терапия с различни дози strontium ranelate, сравнени с резултатите от 22 проби от пациенти, приемали плацебо. Резултатите са базирани на изследване с рентгенов микроанализ с висока разделителна способност.

“Смятаме, че при терапия със strontium ranelate се подобрява микроархитектурата на костта, най-вече по отношение увеличаване на костната маса с нормална степен на минерализация”, е заключението на д-р Boivin.

— Jiang и сътр. представиха доклад, според който strontium ranelate води до пренареждане на костната архитектура чрез триизмерни промени в трабекуларната и кортикална част, което води до по-добра механична издръжливост и обяснява намаления риск от фрактури при пациенти, които са на терапия с медикамента.

Авторите са използвали микрокомпютърен томограф (известен още и като микро САТ скенер) за триизмерно изследване на костната структура при 20 пациенти на лечение със strontium ranelate, сравнени с 21 души, които са получавали плацебо. (ИТ)

* strontium ranelate e регистриран в България с търговското име Osseor (на Les Laboratoires Servier); в ЕС той е регистриран като Protelos; в САЩ медикаментът преминава фаза 3 клинични проучвания под името Protos. (www.bda.bg)

Mедикаментът e носител на редица международни награди:

— Prix Galien – най-престижната френска награда за научно-изследователска дейност в областта на фармацията (юни 2005)

— Fundamed (Fundaciуn de Ciencias del Medicamento y Productos Sanitarios) – испанска награда за най-добър фармакотерапевтичен профил в раздела за нови терапии (2004)

— Frost&Sullivan (международна консултантска компания) за напредък в лечението на остеопорозата (2004)

Акроними на клиничните проучвания:

SOTI – Spinal Osteoporosis Therapeutic Intervention

TROPOS – Treatment Of Peripheral Osteoporosis

За допълнителна информация:

1. Нови стандарти за лечение на остеопороза. MD 2006; Брой 6 (юли) (http://mbd.protos.bg)

2. Osseor – нова стратегия в лечението на постменопаузалната остеопороза. ДокторD 2006 (юни)

3. Strontium ranelate има двойно действие срещу остеопорозата. MD 2005; Брой 10 (декември)

4. Превенция и терапия на остеопорозата. MD 2005; Брой 6 (юли)

Използвани източници:

1. MedicalNewsToday 05.06.2006. The strength of strontium ranelate – protects bones for at least five years, remodels bone architecture. http://www.medicalnewstoday.com

2. O’Donnell S., Cranney A. et Wells G. Strontium ranelate for preventing and treating postmenopausal osteoporosis. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2006 Issue 3 http://www.cochrane.org