Остър исхемичен инсулт – диагноза и терапевтично поведение


md 01/09/2006

Първите три часа от началото на инсулта са “златните часове” за интравенозно приложение на rt-PA (alteplase)* Острият исхемичен инсулт изисква спешна интервенция, подобно на острия миокарден инфаркт с елевация на ST сегмента. Инсултът е остро нарушение на мозъчното кръвообращение в определена зона с последваща исхемия и трайни неврологични нарушения. Клинично се проявява с внезапно настъпила […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.