Мутации в гените АВСС8 и KCNJ11 предизвикват неонатален захарен диабет


md 01/09/2006

Доминантни мутации в гена АВСС8 водят до възникването на близо 12% от случаите на неонатален диабет, показаха резултатите от проучване на Babenko и сътр., публикувани през август в New England Journal of Medicine (1). Аденозинтрифосфат-чувствителните калиеви канали (K-ATP) на бета клетките, посредством двете си субединици – сулфонилуреен рецептор (SUR1) и Kir6.2, са главните регулатори на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.