Metformin с разширено приложение при поликистозен овариален синдром01/09/2006

Metformin* е безопасен при жени с поликистозен овариален синдром (ПКОС), които кърмят, показаха резултати от проучване публикувано през май в Journal of Pediatrics (1).

“Концентрации на metformin в кърмата почти не се установяват”, заяви д-р Charles Glueck от Jewish Hospital в Cincinnati, САЩ, водещ автор на изследването.

Въпреки че metformin се отделя с кърмата, наличните проучвания сочат, че концентрациите са пренебрежимо ниски, нямат клинично значение и не са свързани с хипогликемия при децата.

Учените са си поставили за цел да оценят растежа, двигателното и социално развитие, както и честотата на заболявания, налагащи хоспитализация, при 61 деца на кърма (21 момчета и 40 момичета) и 50 деца на изкуствено хранене (19 момчета и 31 момичета) на 92 майки с ПКОС, които са приемали metformin в средна дневна доза от 2.55 mg по време на бременността и лактацията.

Резултатите показват, че липсва разлика по отношение теглото и ръста за съответния пол между децата на изкуствено хранене и кърма, отчетени на третия и шестия месец (р>0.06). Също така не са регистрирани случаи на ретардация на растежа, двигателното и социалното развитие, както и в честотата на заболявания между двете групи.

Авторите ще продължат наблюдението, за да установят дали metformin има ефект върху честотата на ПКОС и дали е свързан с други физически и метаболитни нарушения при децата.

ПКОС при бременни увеличава риска за гестационен диабет, пре-еклампсия и преждевременно раждане. Резултати от предхождащи проучвания сочат, че приложението на metformin по време на бременност при пациентки с диабет тип 2 не води до нежелани странични действия. На основата на това, авторите на проучването са решили да продължат терапията и след първия триместър.

Metformin може да намали някои от усложненията по време на бременността (например гестационен диабет) при жени с ПКОС, сочат резултати от няколко малки проучвания. Анализ на кохорта от 126 деца, родени от майки с ПКОС на терапия с metformin, показва липса на данни за тератогенност или неблагоприятни ефекти по отношение на теглото, ръста, растежа и развитието по време на първите 18 месеца от живота им.

Резултатите от анализа на Gluec и сътр. са особено важни, тъй като показват че терапията с metformin може да се продължи безопасно по време на бременността и лактацията. Изследването на сравнително малка група пациентки и техните деца налага провеждането на по-големи и продължителни проучвания в тази област.

Metformin е бигванидиново съединение, което се използва често при лечението на диабет тип 2. Той потиска синтеза на глюкоза в черния дроб. Прилаган в доза от 1.5-2.5 mg/ден, metformin намалява нивата на инсулин и овариалната андрогенна продукция, като в същото време индуцира овулаторни цикли при повече от 50% от жените с ПКОС.

Има данни, че медикаментът намалява и честотата на спонтанните аборти през първия триместър при жени с ПКОС. Редица рандомизирани клинични проучвания потвърждават ефикасността на metformin при лечение на пациентки с ПКОС, които не са постигнали овулация със или без терапия с clomiphene citrate. (ИТ)

*metformin е регистриран в България (www.bda.bg) с търговските имена Glucоphage на Merck, Siofor на Berlin-Chemie, Metfodiab на Actavis и др.

За допълнителна информация:

В Mедицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg) може да намерите повече от 60 статии, свързани с metformin и ПКОС

Използвани източници:

1. Glueck C., Salehi M., Sieve L. et al. Growth, motor and social development in breast- and formula-fed infants of metformin-treated women with polycystic ovary syndrome. J Pediatr 2006; 148: 628-632 http://www.jpeds.com

2. Liu J. et Bill A. Expanding applications for metformin in polycystic ovarian syndrome. J Pediatr 2006; 148: 573-574