МЕСЕЧЕН ДИАЛОГ01/09/2006

МД навърши две години – време, което по традиция измерваме с написването, редактирането, оформянето и разпространението на 20 броя до 6000 абонати от цяла България и в 20 страни. Можете да видите на тази страница и галерия с кориците на излезлите досега списания. На http://mbd.protos.bg ще намерите пълния текст на всичките 1500 статии, с използвани над 500 основни източника и насочване за допълнителна информация към още около 600 уеб страници…

В юбилейния ни брой много амбициозни са кардиологичната, пулмологичната и неврологичната тематики, както и статиите в рубриките Ендокринология и Инфекциозни болести.

Приятно четене на МD

Моля, предайте броя и на колеги