Клиничен случай: Церебелит, причинен от Varicella zoster virus, при пациент без herpes zoster


md 01/09/2006

Пациент на 66 години е хоспитализиран по повод на нарушения в походката, главоболие и световъртеж с давност от две седмици. Той не съобщава за прекарана инфекция или за наличие на обрив в месеците, предхождащи хоспитализацията (1). Неврологичното изследване установява нистагъм, интенционен тремор и атаксична походка. Направената лумбална пункция показва лека плейоцитоза и повишено съотношение между […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.