Keppra с ново показание за приложение


md 01/09/2006

Keppra (levetiracetam) (www.keppra.com) на UCB получи подкрепа от Комитета за лекарствени продукти в хуманната медицина на Европейската лекарствена агенция (EMEA) като първа линия терапия за парциални гърчове със или без вторична генерализация при пациенти на възраст над 16 години с новодиагностицирана епилепсия (1, 2). “Това положително становище идва скоро след като Keppra получи две одобрения […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.