Тест за клиницисти:


md 01/07/2006

1. Неблагоприятни прогностични показатели при пациентите с NAFLD са: A. затлъстяване B. цироза С. повишени аминотрасферази D. диабет 2. Следните видове лечения се препоръчват рутинно при пациенти с NAFLD: А. загуба на тегло при затлъстяване B. физическа активност C. избягване на хепатоксини D. тиазолидиндиони 3. По отношение на понижаване на теглото при пациентите със затлъстяване […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.