Поведение при чернодробни метастази в резултат на колоректален карцином


md 01/07/2006

Нови насоки за лечение на чернодробни метастази при пациенти с колоректален карцином бяха дискутирани по време на симпозиума на American Hepato-Pancreato-Biliary Society (www.ahpba.org), проведен по време на тазгодишния Американски конгрес по злокачествени гастроинтестинални заболявания. Критерии за определяне на подходящите за резекция пациенти – Върху възможностите на образната диагностика при колоректални чернодробни метастази се спря д-р […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.