Очаква се нов клас антихипертензивен медикамент01/07/2006

Рениновият инхибитор aliskiren осигурява ефективен 24-часов контрол на систолното и диастолното артериално налягане като монотерапия или в комбинация с диуретика hydrochlorothiazide (HCTZ), показват данните фаза 3 клинични проучвания, проведени в Европа, САЩ и Япония.

Антихипертензивното средство е първи представител на най-новия клас инхибитори на ренин-ангиотензин-алдостероновата система (RAAS).

Преустановяването на приема на aliskiren не води до рибаунд (rebound) повишаване на АН или на плазмената активност на ренина (PRA) – нивата им остават потиснати за период от две седмици. Този траен лекарствен ефект може да бъде от полза при пациенти с лош комплаянс.

Aliskiren предотвратява индуцираното от HCTZ реактивно повишаване на PRA, поради което се очертава като полезна, допълваща диуретичното лечение, терапия за подобрена защита на крайните прицелни органи. Той се развива от Novartis в сътрудничество със Speedel. В момента се оценява от FDA и (ако бъде одобрен) ще се появи с търговското име Rasilez.