Мнения01/07/2006

Д-р Стайко Спиридонов, изпълнителен директор на МБАЛ “Хигия” в Пазарджик и председател на Сдружението на болниците с частно участие:

“Държавните медицински заведения не могат да получат кредити, защото те нямат собственост, която да ипотекират. При тях всичко е държавно, а реинбурсирането на финансови средства от държавата не може да стане.

Докато всяко физическо и юридическо лице, което притежава собственост, може да тегли кредити от банките. Считам, че частните заведения трябва от това да живеят. Според мен там, където не се работи с кредит, има нещо съмнително.

Ние ползваме всички видове кредити – овърдрафти, грантове, други. Работим безпроблемно с банките, включително с Биохим и Булбанк. Те ни познават много добре и понеже сме коректни клиенти, не е сложно да получим необходимия ни кредит за 2-3 дни.”

Милена Трифонова, Биохим/Хеброс банк:

“Държавните болници могат да дават обезпечения с разрешение на принципала, който преценява финансовото им състояние. Ако сградата например е публична собственост, то министерсвото на финансите (принципал) може да издаде държавни гаранции.

Имаме случаи с общинска собственост, когато общинският съвет се ангажира с определена гаранция. Така например ДКЦ в Добрич получи гаранция от общинския съвет.

От особено значение е, когато дадено заведение има проект, то той да е изпълним. Затова са необходими предварителни консултации с нас, за да могат предложенията да са осъществими.”

Д-р Веселин Василев, управител на Частната хирургична болница “Амброаз Паре” в Сливен:

“Ние така започнахме – с кредити от банките. Доброволните здравноосигурителни фондове още не са навлезли, не можем да разчитаме и на кешовите заплащания, те са минимални в малкия град. Дългосрочните кредити – до 20 години (с ипотека) ни помагат да стоим на пазара.”

Инж. Сашо Джоков, икономически директор на Медицински център “Оксиком” в Бургас:

“Кредитите ни помагат изключително много. Благодарение на тях, всяка година подновяваме апаратурата, която ни носи дивиденти. Миналата година сме инвестирали в апаратура за около 2 милиона лева. Работим чудесно с ДСК и Райфайзен банк, ползваме се с разбиране от страна на ръководствата им.

Носители сме на наградата “Най-добър предприемач на 2001 година” на банка ДСК. Благодарение на тази банка, се измъкнахме от трудна финансова ситуация.”

Проф. Евгени Цолов, Център по технологии на информационното общество към СУ “Кл. Охридски”:

“Най-характерното при кредит за болница е невъзможността да се предвидят и планират постъпленията от брой преминали пациенти…

Най-големият проблем е, че заедно с кредита се купува и 20% ДДС, който няма да бъде възстановен от никого. Това предполага промяна на финансовото законодателство за изравняване на позициите на лечебните заведения. Или всички ще бъдат регистрирани по ДДС, за да могат да си го възстановят, или този данък не трябва да важи за здравните заведения.”