Маркери за разграничаване на ювенилния хроничен артрит от острата лимфобластна левкемия


md 01/07/2006

Комбинация от няколко клинико-лабораторни параметри може да улесни диференциалната диагноза между ювенилния хроничен артрит (JRA)* и острата лимфобластна левкемия (ALL)** при деца, показаха резултатите от ретроспективен анализ на д-р Olcay Jones и сътр. от Children’s National Medical Center във Вашингтон, публикуван през май в списание Pediatrics (1). При изследването на натривка от периферна кръв, особено […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.