Хемодинамични промени в ретиналния кръвоток при ранен диабетен макулен едем


md 01/07/2006

Нарастването на съотношението между максималната и минималната скорост на кръвта в ретиналните съдове се свързва с прогресирането на клинично изявения диабетен макулен едем, показаха резултатите от проучване на Guan и сътр., публикувани през март в списание Diabetes (1). Според авторите, тази компонента на артериоларната хемодинамика в най-голяма степен води до намаляване на комплаянса, респективно – […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.