Гломерулната филтрация е независим предиктор за преживяемост при остър миокарден инфаркт


md 01/07/2006

При пациенти с остър миокарден инфаркт (ОМИ), намалената гломерулна филтрация (ГФ) е свързана с повишена смъртност, като тази зависимост остава непроменена дори и след провеждането на ефективна спешна терапия, показаха резултатите от проучване на Schiele и сътр., публикувани през март в American Heart Journal (1). Изследването демонстрира, че нарушената бъбречна функция, определена чрез скоростта на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.