ФЕО1 като предиктор на хистологичния подтип на недребноклетъчния белодробен карцином


md 01/07/2006

Рискът от аденокарцином или от плоскоклетъчен карцином на белия дроб варира като функция на форсирания експираторен обeм за една секунда (ФЕО1, FEV1*), независимо от пушаческия статус на мъжете, но не и на жените, показаха резултатите от спирометрично сравнително проучване на Malhotra и сътр., публикувани през февруари в списание BMC Pulmonary Medicine (1). Авторите са измерили […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.