Да препоръчваме ли бибероните-залъгалки за профилактика на внезапната смърт на кърмачето?01/07/2006

Използването на биберони е свързано с намаляване на риска за внезапна смърт на кърмачето (sudden infant death syndrome – SIDS), поради което е правилно да се стимулира тяхното прилагане, показа анализ на д-р L’Hoir и сътр, публикуван през май в списание Pediatrics (1).

В края на 2005 Американската академия по педиатрия (AAP)* издаде своите нови указания за предотвратяване на SIDS, между които се препоръчва прилагането на залъгалки при кърмачетата, при спазването на определени изсквания (2).

Данните от обзора са в подкрепа на резултатите, получени от мета-анализ на д-р Mir Siadaty и сътр. от Children’s National Medical Center във Washington, също публикуван в списание Pediatrics (3).

Екипът е анализирал проучванията, изследващи ефектите на бибероните върху вероятността за появата на SIDS, като целта е била да се установят вероятните протективни механизми и да се изготвят препоръки за използването на залъгалките при кърмачетата**.

Авторите на мета-анализа достигат до извода, че използването на залъгалки при кърмаче, поставено по гръб, непосредствено преди заспиване, има изразен протективен ефект при SIDS. Обсъдени са няколко възможни механизми на действие.

Според едно от проучванията, децата които редовно ползват биберон, включително и по време на сън, имат по-нисък праг на пробуждане. Това е особено важно, тъй като се счита, че нарушената реактивност към животозастрашаващи явления по време на сън (сънна апнея, аритмии и други патологични процеси, които водят до асфиксия и хипоксия) е отговорна за SIDS.

Някои изследователи считат, че залъгалките приучават кърмачето да диша през устата, когато е налице обструкция на носните ходове. От друга страна се избягва ретропозицията на езика, което намалява възможността за орофарингеална обтурация с последваща асфиксия.

Все още остава открит въпросът дали ефектът на бибероните се дължи на директен механичен стимул или редовното им използване е свързано с настъпването на адаптивни промени, които персистират и след изваждането на залъгалката от устата на кърмачето. Данните от повечето проучвания са в полза на второто твърдение, тъй като в над 80% от случаите, бибероните остават в устата на детето по-малко от час след заспиване.

Възможните вредни последствия, свързани с използването на бибероните, включват нарушаване на процеса на кърмене, развитието на остър среден отит, чести гастроинтестинални инфекции, колонизация с Candida и нарушена дентиция.

Ако залъгалката се въведе твърде рано, още през първата седмица след раждането, има риск да се възпрепятства естественото хранене, ето защо е удачно това да се отложи за след първия месец.

Американската академия по детска стоматология (AAPD)*** счита, че смученето (на пръст или залъгалка) е естествен процес при кърмачетата и задоволява техните нужди за близък контакт и чувство на сигурност и спокойствие. Противоречиви са препоръките кога точно да се преустанови употребата на залъгалки във връзка с възможни нарушения в дентицията. Според различните автори, този период варира между една и петгодишна възраст.

Има съобщения, че децата, които ползват залъгалки са изложени на риск за чести отити. Острият среден отит се наблюдава изключително рядко през първите шест месеца, когато вероятността за SIDS е най-висока.

Използването на биберони-залъгалки вече се налага като практика и намира подкрепа от страна на родителите. За последните години се наблюдава нарастване над два пъти – от 36% на 74% от семействата с дете. (КД)

Препоръки:

1. Биберонът трябва да се дава на кърмачето, когато е по гръб, непосредствено преди заспиване, както през деня, така и през нощта. Когато детето заспи, залъгалката се изважда от устата

2. При кърмачета на естествено хранене, бибероните не трябва да се използват преди първия месец (период, през който рискът за SIDS е сравнително нисък)

3. Подходящо е използването на залъгалките да се преустанови, когато детето навърши една година. Това е необходимо поради нарастване на риска за развитие на среден отит, както и поради увеличаване на вероятността за нарушения в зъбното развитие

4. Залъгалките трябва да се почистват редовно и/или да се подменят с нови

* American Academy of Pediatrics (AAP) http://www.aap.org

** Търсенето е извършено в MedLine (периода януари 1966 – май 2004), включени са общо седем клинични изследвания

*** American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD) http://www.aapd.org

За допълнителна информация:

Нови препоръки за намаляване на риска от синдрома на внезапна смърт на кърмачето. МД, 2006, бр. 1, февруари http://mbd.protos.bg

Синдром на внезапната смърт на кърмачето. МД, 2004, бр. 3, ноември

Използвани източници:

1.Mitchell A., Blair P. and L’Hoir M. Should pacifiers be recommended to prevent sudden infant death syndrome? Pediatrics 2006; 117: 1755-1758 http://pediatrics.aappublications.org

2. Task Force on Sudden Infant Death Syndrome. The Changing Concept of Sudden Infant Death Syndrome: Diagnostic Coding Shifts, Controversies Regarding the Sleeping Environment, and New Variables to Consider in Reducing Risk. Pediatrics 2005; 116: 1245-1255

3. Hauck F., Omojokun O. and Siadaty M. Do pacifiers reduce the risk of sudden infant death syndrome? A meta-analysis. Pediatrics 2005; 116: e716-e723