Всеки може да инвестира01/06/2006

Вашите пари могат да работят за вас

Финансова група ЕЛАНА, най-голямата частна небанкова финансова институция в България, е създадена през 1991 година и в момента управлява активи за над 150 милиона лева и обслужва хиляди частни клиенти. ЕЛАНА има амбицията да се превърне в предпочитан инвестиционен посредник и финансов консултант на лекарското съсловие, според Камен Колчев, главен изпълнителен директор и председател на съвета на директорите на ЕЛАНА Холдинг.

– Г-н Колчев, защо ЕЛАНА се насочва към лекарите?

– Ние вярваме, че рано или късно българският лекар ще заеме полагащото му се място в обществото – и като репутация, и като финансово признание на неговия отговорен труд. Тогава доходите му ще бъдат много над средните, както е в развитите страни и както вече става с някои водещи специалисти у нас. За нас ще е привилегия да помогнем за най- рационалното инвестиране на тези доходи.

– Какви са най-подходящите инвестиции за лекарите, много от които вече имат стабилни месечни доходи, позволяващи им да отделят редовно суми за инвестиране?

– За хора, които не се занимават професионално с финанси, най-подходящи са пасивните инвестиционни продукти – взаимните фондове с нисък до умерен риск. Тези фондове, които ЕЛАНА предлага, дават възможност за вложения с редовни вноски, като са съобразени с индивидуалните възможности на всеки.

– Къде бихте инвестирали вашите лични пари, тогава?

– Аз не съм най-подходящият пример, защото следя редовно финансовите пазари и вероятно ще поема по-големи рискове. Но ако не бях финансист, бих разпределил инвестициите си 40% в нискорискови продукти, 40% в умерено рискови и бих опитал с 20% във високодоходната, но и най-рискова сфера.

Освен това бих инвестирал 60 до 80% от средствата във взаимни фондове, които дават възможност във всеки един момент да изтеглиш парите си, а между 20 и 40% бих вложил дългосрочно, за период от три, пет и дори седем години, търсейки по-висока доходност.

– Много от родителите днес мислят за образованието на децата си и за разходите, свързани с него, особено ако амбицията им е да ги изпратят в университет в чужбина. Какъв е вашият финансов съвет към тези родители?

– Като баща на три деца, може би най-добре е да ви разкажа какво направих самия аз. Инвестирах в земеделска земя. Надявам се когато всяко от децата ми достигне до студентска възраст, да продам тази земя и получените средства да са достатъчни, за да ги изуча.

Всъщност, точно тази грижа даде тласък на идеята за създаването на най-новия ни продукт – ЕЛАНА Фонд за земеделска земя, дружество със специална инвестиционна цел за инвестиции единствено в обработваеми земеделски земи.

– Какво представлява този фонд и подходящ ли е за лекарите?

– Фондът за земеделска земя се оказа най-удачната идея за инвестиции, която сме реализирали през последните няколко години. Показател за това е и интересът на големи чужди инвеститори към него. Очакваме за 7-годишния период на съществуване на Фонда, доходността от него да е значително над средната за алтернативни инвестиционни продукти.

Според експерти, обработваемата земеделска земя е един от недооценените активи в страната. Очакванията са цената й значително да се покачи през следващите няколко години. След реституцията на земите обработваемата земя беше разпокъсана на малки части. Инвестирайки в определени региони, Фондът окрупнява малките терени, което допълнително повишава тяхната пазарна цена. Закупената земя се отдава под аренда, като получените приходи се изплащат под формата на дивиденти всяка година.

Фондът за земеделска земя се търгува на Българска фондова борса, което дава възможност на всеки инвеститор да предложи акциите на фонда за продажба на борсата. Чрез продажбата на акциите си на борсата инвеститорът получава първоначално инвестираната сума и допълнителната капиталова печалба от нарастване на стойността на акциите.

Разчитаме, че през следващите шест години, общата доходност от Фонда ще надмине 300%. Той е подходящ за всички, които искат сигурност за инвестицията си и висока доходност.

– Какви са очакванията за доходността на отделните инвестиционни продукти на ЕЛАНА и каква минимална сума бихте посъветвали да бъде инвестирана в тях?

– Моят съвет към потенциалните инвеститори е да влагат суми над 5000 лева, за да може реално да оценят дохода си след една или повече години. Очаквам нискорисковият ни взаимен фонд да донесе тази година 6-8% доходност, балансираните фондове – 15-20% и високодоходните – над 20%. Разбира се, става дума за финансови пазари, така че изненади винаги са възможни.

– Как могат да се свържат с вас потенциалните ви клиенти?

– Моля, да се обаждат на телефон 0800 14 400 (безплатно за цялата страна). Много и подробна информация има и на уеб страницата ни http://www.elana.net

За доверителен разговор и инвестиционен съвет, можете да ни посетите в централния ни офис в София на бул. България 49, бизнес център Витоша или на ул. Кузман Шапкарев 4. Във Варна – на бул. Сливница 8, в Добрич – ул. Константин Стоилов 5, в Пловдив – ул. Райко Даскалов 71, в Плевен – ул. Иван Вазов 10А, в Шумен – ул. Петър Делян 1.