Високи дози НВV ваксина създават ефективен имунитет при пациенти с хронично черно-дробно заболяване01/06/2006

Повтарящи се високи дози (80 mcg) на рекомбинантната НВV ваксина* са безопасни и ефективни при пациенти с хронично чернодробно заболяване (ХЧЗ), при които стандартната схема на ваксиниране за хепатит В (три дози от 40 mcg/месечно) не води до ефективна имунна защита, показаха резултатите от проучване на Aziz и сътр., публикувани през април в Journal of […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.