Toremifen eфективен при масталгия01/06/2006

Toremifen*, нов медикамент от групата на селективните естрогенови модулатори, с доказан ефект при лечението на рака на гърдата, облекчава умерената и тежка форма на масталгия с минимални странични реакции, показаха резултатите от проучване, публикувани през януари в списание Archives of Surgery (1).

В рандомизираното, двойно-сляпо изследване са участвали 195 пациентки с умерена до тежка форма на масталгия. Те са приемали 30 mg toremifen или плацебо в продължение на три поредни менструални цикъла.

Оценени са степента на масталгия (breast pain score – BPS) и нежеланите реакции. Серумните нива на естрадиол, прогестерон и пролактин са изследвани преди и след терапията, като е потърсена връзка между стойностите им и степента на отговор към лечението.

Намаляването на BPS с повече от 50% е наблюдавано при 72 от 104 пациентки (69.2%) на терапия с toremifen и при 29 от 91 пациентки (31.9%) при тези на плацебо. При жените с периодична масталгия, степента на отговор към toremifen е била 76.7% (59 от 77) в сравнение с 34.8% (23 от 66) при плацебо групата. В групата с непериодична масталгия, терапевтичният отговор е бил 48.1% (13 от 27) за toremifen и 24% (6 от 25) за плацебо.

В групата на toremifen BPS е намалял сигнификантно в края на всеки цикъл съответно с 52.9%, 73.4% и 78.9%, в сравнение с плацебо групата, където редукцията е била с 20.9%, 35.8% и 46.2%. Изходният BPS е корелирал положително със серумното ниво на естрадиола при пациентки с периодична масталгия преди започването на терапия, но не и след нея.

Не е открита значима разлика по отношение на нежеланите реакции в двете групи – 50.5% в терапевтичната група спрямо 42.9% при контролите. Те включват нарушение на менструалния цикъл, замаяност, влагалищни смущения, гадене.

Изискванията към пациентките са били да са в пременопауза, с редовна менструация и с умерена към тежка периодична или непериодична форма на масталгия (над четвърта степен, оценена по скала подобна на visual analogue scale**).

В проучването не са включени жени с масталгия по-малка от четвърта степен, анамнеза за ретростернална болка, карцином или преживяни тромбози, прием на полови стероиди и нестероидни противовъзпалителни средства в последните три месеца, бременност, сърдечни и чернодробни заболявания.

Масталгията представлява болезненост на гърдите без подлежаща патология и е най-честото клинично оплакване при жени в пременопауза. Рядко е изява на рак на гърдата (2). Смята се, че се дължи на хормонален дисбаланс, както и на пременструална ретенция на вода в гърдите, което дава основание за прилагането на диуретици.

Периодичната болка обикновено е двустранна и рядко локализирана, като често се облекчава след мензис. Описва се като тежест и болезненост често ирадиираща към аксилата и ръката. Среща се по-често при млади жени и преминава спонтанно.

Непериодичната масталгия се среща при жени на възраст 40-50 години. Обикновено е едностранна и се описва като остра, изгаряща болка в гърдата. Най-често тя е израз на фиброаденома или на киста. Болката се облекчава след лечение на подлежащата лезия.

Менструалните нарушения, емоционалният стрес и медикаментозните промени изострят масталгията. Физикалният преглед трябва да изключи наличие на туморна маса в гърдата. При нормален физикален статус и възраст под 35 години не се препоръчва мамография. Тя е задължителна при пациентки над 35 години.

Масталгията трябва да се лекува ако тя е умерена или тежка и нарушава начина на живот на жената повече от няколко дни всеки месец. Преди да се започне лечение, пациентката трябва да документира честотата и тежестта на болката на базата на visual analog scale.

Danocrine***, антигонадотропин, е единственият медикамент, одобрен от FDA за лечение на масталгия. Рандомизирани контролирани проучвания показват между 50-75% терапевтичен отговор при жени с периодична болка, приемали danocrine в доза от 100 mg до 400 mg дневно (3).

Над 75% от жените с непериодична болка също отговарят на лечението. Поради специфичните си действия (менструални нарушения, акне, наддаване на тегло, хирзутизъм, които се появяват при 20% от случаите), медикаментът се препоръчва само при пациентки с много тежка масталгия, ограничаваща двигателната активност.

Въпреки че се препоръчва спиране на кофеиновия прием и добавяне на витамин Е, все още липсват доказателства, че те облекчават тежестта на масталгията. (КП)

* toremifen (Fireston) не е регистриран в България http://www.orion.fi/english

** Visual Analogue Scale:

10 – степенна Visual analogue scale

0 – без болка — > —- > — > — 10 – най-лошата болка, която можеш да си представиш

*** danocrine (Danazol) не е регистриран у нас http://www.barrlabs.com

Използвани източници:

1. Chang G., Erwei S. et al. A double-blind randomized controlled trial of toremifen therapy for mastalgia. Arch Surg 2006; 141: 43-47 http://archsurg.ama-assn.org

2. Morrow M. The evaluation of common breast problems. American Family Physician 2000; 61:8 http://www.aafp.org

3. Gateley C., Miers M. et al. Drug treatments for mastalgia: 17 years experience in the Cardiff Mastalgia Clinic. J R Soc Med 1992; 85: 12-5 http://www.jrsm.org