Пациентите с придобито клапно заболяване са показани за антибиотична профилактика при ендоскопии


md 01/06/2006

Антибиотична профилактика (АП) при ендоскопии на гастроинтестиналната система трябва да бъде провеждана рутинно не само при висок риск за инфекциозен ендокардит (ИЕ), както е в момента, но и при пациенти с умерен риск (с придобити клапни пороци), са новите препоръки, обсъдени на симпозиума на Британското дружество на гастроентеролозите* проведен през март, в който взеха участие […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.