Нови медикаменти


md 01/06/2006

Комитетът за лекарствени продукти в хуманната медицина на EMEA (www.emea.eu.int), на проведено в края на април заседание, одобри следните медикаменти: – Herceptin (trastuzumab) на Roche – за лечение на ранен рак на гърдата, след проведено оперативно лечение и стандартна химиотерапия при HER-2 позитивни тумори (агресивна форма на заболяването с висока честота на рецидив). Одобрението идва […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.