Нови критерии за диагноза на овариален карцином в постменопауза01/06/2006

Нови критерии за диагноза на рак на яйчниците при асимптомни жени в постменопауза (55-74 годишна възраст) представи през март на годишната си конференция Американското дружество по онкогинекология* (1).

Ракът на яйчниците е една от водещите причини за смъртност сред гинекологичните заболявания. Ранната диагноза е от особена важност, но проблем при скрининговите методи е високата честота на фалшиво позитивни резултати.

С помощта на новите критерии се очаква да стане възможно диагностицирането на 93% от случаите на напреднал и 87% от ранните форми на овариален карцином при асимптомни жени, включени в годишни скринингови програми.

„Докато нямаме сигурен тест за скрининг на заболяването, лекарите трябва да прилагат новите правила за постигане на точна диагноза, а именно комбинацията от CA-125** и ултразвуково изследване”, заяви проф. Edward Partridge от University of Alabama в Birmingham, САЩ и водещ автор на критериите.

„Новите правила са от особена важност, тъй като те включват два теста – стойностите на CA-125 и ултразвуково изследване, които по принцип се прилагат масово и са достъпни за пациентките”, коментира д-р Andrew Berchuck, директор на програма за рак на яйчниците и гърдата в Duke University.

Новите критерии:

– CA-125 >65 U/ml или

– нарастване на CA-125 с >40 U/ml или

– нарастване на СА-125 с >10 U/ml при наличие на яйчник/киста на яйчника >3 см или

– увеличение на яйчника/наличие на киста >6.5 смПрилагането на трансвагинален ултразвук и повторно измерване на CA-125, дава възможност за диференциране на доброкачествени от злокачествени туморни маси при почти всички случаи на инвазивен карцином. (ИТ)

* Society of Gynecologic Oncologists (SGO, http://www.sgo.org)

** CA-125 e туморен маркер – протеин, който се продуцира от анормални яйчникови клетки. Намира се във високи концентрации в кръвта и други телесни течности и тъкани. Нормални са стойностите до 35 U/ml.

За допълнителна информация:

Интраперитонеална химиотерапия при напреднал овариален карцином. MD 2006; бр. 3 (април) http://mbd.protos.bg

Радикалната операция – най-добър подход при напреднал овариален карцином. MD 2006; бр. 3

Първичната интраперитонеална химиотерапия. MD 2006; Брой 3

Липсата на генна експресия – свързана с развитието на овариален карцином. MD 2005; бр. 10 (декември)

Химиотерапия при напреднал овариален карцином – първи мета-анализ. MD 2005; бр. 10

Новини от годишната среща на Американското дружество по клинична онкология. MD 2005; бр. 8 (октомври)

Новини от Световния конгрес по проблемите на акушерството, гинекологията и инфертилитета. MD 2005; бр. 7 (септември)

Генни вариации увеличават рискa от рак на яйчниците. MD 2005; бр. 2 (март)

Вторична циторедукция при напреднал овариален карцином. MD 2005; бр. 1 (февруари)

Използван източник:

1. Partridge E. Determining the risk of ovarian malignancy in postmenopausal women with abnormal findings in the PLCO screening trial: a guide to physicians http://www.sgo.org