Nexium одобрен за лечение на ГЕРБ при деца01/06/2006

FDA одобри през май използването на Nexium (esomeprazole*) капсули със забавено освобождаване за краткосрочна терапия на гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ) при деца на възраст 12-17 години (1).

ГЕРБ засяга 8% от децата на възраст 12-17 години (по данни в САЩ)

„От заболяването страдат не само възрастните, но и децата, което може да създаде проблеми при подрастващите. Новото одобрение за Nexium е крачка напред в лечението на пациентите, които страдат от това заболяване”, заяви д-р Marta Illueca, медицински директор в AstraZeneca.

Новото показание за приложение се базира на успешно завършило многоцентрово, рандомизирано, двойно-сляпо проучване при 149 пациенти на възраст 12-17 години, диагностицирани с ГЕРБ, при които е приложен Nexium в дозировки 20 или 40 mg/ден за период от осем седмици.

Най-честите нежелани странични реакции са били главоболие, болки в корема, гадене и диария. Профилът на ефективност и безопасност на Nexium не е изследван за лечение на ГЕРБ при деца под 12-годишна възраст.

При деца заболяването се манифестира с повръщане/регургитация, намален апетит или отказ от хранене. Като първоначална терапия се препоръчва прием на по-малки, но по-чести порции храна или промяна в диетата. При неуспех се преминава към медикаментозна терапия. (ИТ)

*esomeprasole е регистриран в България с търговското име Nexium (www.nexium-us.com) на Astra Zeneca (www.bda.bg)

За допълнителна информация:

Nexium намалява честотата на язви при високо рискови пациенти на продължителна терапия с НСПВС. MD 2006; бр. 4, май http://mbd.protos.bg

Nexium намалява стомашните усложнения свързани с приема на НСПВС. MD 2005; бр. 7, септември

Nexium подобрява качеството на живот. MD 2005; бр. 7, септември

Aspirin и esomeprazole са по-надеждни от clopidogrel за превенция на язвеното кървене. MD 2005; бр. 2, март

Не позволявайте на стомашните киселини да опорочат предстоящите празници. MD 2004; бр. 10, декември

Гастроезофагеална рефлуксна болест при деца. MD 2006, бр. 4, май: 50-51

Използван източник:

1. FDA approves use of NEXIUM in children ages 12 to 17 for short-term treatment of GERD. AstraZeneca Newsroom 01.05.2006 http://www.astrazeneca-us.com