МЕСЕЧЕН ДИАЛОГ01/06/2006

Колкото и невероятно да ви звучи, но се оказа, че никой в България не знаеше кои са регистрираните частни болници в страната и какви са точните им адреси и телефонни номера. Наложи се МD да свърши работата на здравната бюрокрация и да изготви пълен и точен списък на болничните заведения, които не са държавни – можете да го намерите в рубриката ни Здравна реформа.

В същата рубрика се опитваме да обобщим проблемите и перспективите на доброволните здравноосигурителни фондове и как те се развиват в сянката на Здравната каса.

Продължаващо медицинско образование се наложи като една от най-популярните ни рубрики и статиите в нея предизвикват традиционно най-голям интерес и читателски отзвук. В този брой ви предлагаме два анализа на тема мозъчносъдова болест, които предлагат максимално обобщен преглед на клиниката, профилактиката и терапията на транзиторните исхемични атаки и на мозъчните инсулти.

Инфекциозният ендокардит е водещата ни кардиологична тема. Много разностранна и актуална е и информацията в рубриките Гастроентерология, Акушерство и Хирургия.

Интересен е и традиционният ни поглед в кухнята на голямата фарма, с преглед на одобрените в Европа нови медикаменти, както и с едно сравнение между класирането на най-големите лекарствени фирми и броя на публикациите в МD за тях, което се базира на статистика от нашата Медицинска база данни (http://mbd.protos.bg).

През последните няколко месеца получихме много имайли и телефонни обаждания от наши читатели … извън България. Оказа се, че МD е популярно сред наши сънародници, живеещи и работещи във Великобритания, Германия, САЩ, Гърция, няколко африкански и близкоизточни страни. Благодарим им за добрите думи и за почти единодушната им оценка, че списанието е уникално в поднасянето на синтезирана и актуална медицинска информация.

Също за информацията ни писаха и няколко колеги от Русе и Пловдив, които споделят, че четат МD в продължение на дни, че се връщат към стари броеве на списанието месеци след публикуването им и, че понякога се „претоварват“ с медицински новини.

Опитваме се да „наместим“ максимален обем информация в 80-те ни страници, като често от това страда илюстрацията, а и се налага използването на много дребен шрифт. Но ако увеличим обема на МD дори само с 4 страници, това би довело до отпечатването на допълнителни 24000 при сегашния ни тираж от 6000 книжки.

Бих искала да отговоря и на многобройните запитвания за абонамент за МD: списанието продължава да се разпространява безплатно до лекари, които изпратят в редакцията ни служебния си адрес, телефон и специалност.

Ще направим ли МD платено списание е друг, постоянно повтарящ се, въпрос на колеги. Засега нямаме планове да продаваме абонаменти. Ще продължим да изпращаме по пощата безплатно книжките на шестте хиляди наши абонати и ще продължим да даваме възможност на участниците в големите медицински конгреси и симпозиуми в София и страната да попълват архивите си с броеве на МD – наши представители присъстват на повечето прояви.

Приятно четене на МD

Моля, предайте броя и на колеги