Финансирането: за и против концесията01/06/2006

Особено много дискусии предизвиква тази част от проектостратегията на Министерството на здравеопазването за развитие на сектора от 2007 до 2012, която предвижда отдаване на лечебните заведения на концесия и раздържавяването им с преференции за медиците. Тези две думи – концесия и раздържавяване – смутиха както мениджъри на болници, така и икономисти, което те обясниха с неясната формулировка на поставените цели.

Официалните аргументи

Отдаването на обекти на концесии е част от предвиденото в проектостратегията публично-частно партньорство, е позицията на МЗ. Новоприетият от парламента Закон за концесиите, който влиза в сила от 1 юли, предвижда правна възможност за концесиониране във всички сфери и е подходящ и за сектор здравеопазване. Обект на концесиониране могат да бъдат услуги от спомагателната дейност на лечебните заведения. Но на концесия може да се дава и довършването на недостроени сгради. Специализирани болници за рехабилитация могат също да бъдат отдавани на концесия.

Цената

Колко струва една болница? Зависи какво от нея ще се даде на концесия или как тя ще се раздържави или приватизира, казват икономистите. Преди всичко трябва да е напълно ясно дали сградата ще премине в частни ръце с персонала или без него, или ще се концесионира само дейността на лечебниците.

Опасността

Промени в законодателството в тази насока, без ясно да се дефинира какво точно ще се прави с болниците и защо, крият опастност да отворят вратички за заобикаляне на правилата. Някои мениджъри се опасяват, че концесионирането ще отложи и без това закъснялата приватизация.

Необходимостта

Належащо е разработването на регионални карти, казват мениджъри, за да се определи необходимостта от функционирането на около 300-те болници в страна с население от около 7.5 милиона. Така МЗ ще трябва да определи държавните болници, които да продължат съществуването си – те ще са гръбнака на здравеопазването ни. Очаква се тогава тези болници да могат да получат необходимото финансиране и съответно модерно развитие. А останалите е най-добре да се предложат за продажба, казват мениджъри, част от които не виждат мястото на концесията в този процес.

Мнения

Проф. д-р Радослав Гайдарски, министър на здравеопазването: „За концесиите: не става въпрос за общински и държавни болници, а за санаториумите, които са в страхотна разруха. И няма друг начин как да ги оправим. Няма пари. Защо да не ги дадем на концесия. Това са към 20 санаториума. И в Хисаря, и в Бургас, и в Банкя, на много места има такива.

Тази стратегия не е програма за развитие на здравеопазването. Стратегията е идеология, това е политика, която дава само основните неща към които трябва да вървим. А програмите са тези, които трябва да бъдат наситени с конкретност, да има отговорници, финансов елемент, да се каже кой ще финансира, как ще се финансира и разбира се, време за изпълнението на тази програма.“

Д-р Матей Матеев, зам. министър на здравеопазването: „От юли влиза в сила новият закон за концесиите и той дава възможност да се привлекат капитали. Всичко това ще мине през известни процедури, които сега се уточняват. Това е бъдещето – да привлечем капитали чрез публично-частно партньорство, чрез концесиониране в места, където всичко това е определено, съгласувано, разрешено.“

Д-р Стайко Спиридонов, председател на Сдружението на болниците с частно участие и изпълнителен директор на частната МБАЛ „Хигия“ – Пазарджик: „Концесията и раздържавяването трябва да бъдат разтълкувани добре. Концесията е нещото, което би могло да попречи на добрата конкуренция.

Какво значи раздържавяване – приватизация или ще раздържавим всички болници и всеки каквото иска да прави вътре, или ще направим само раздържавяване на отделни дейности. Ние не сме съгласни. И никой според мен в държавната болница няма да е съгласен да даде 20 легла за частно ползване, защото изведнъж някой срещу смешни пари ще влезе там.“

Проф. Евгени Цолов от Центъра по технологии на информационното общество (www-it.fmi.uni-sofia.bg/cist) при СУ „Климент Охридски“:

„Новият закон за концесиите е великолепен за целите на публично-частните партньорства. Изключително удачен е и за целите на здравеопазването. По новия закон концесията е сделка и важат транзитивните условия на сделката. За първи път банките дават кредити без обезпечения на концесионера.“

Д-р Динко Младенов, управител на пловдивската частна клиника „Медикус Алфа“: „В нашата система няма реален пазар. Основен проблем на нашата реформа е ниската цена на труда на специалистите ни. Всичко друго се е реформирало и има някакъв пазар или подобие на такъв, а ние сме изостанали.

Трябва да има истинска приватизация. Трябва да се направи решителна крачка към приватизацията, а още по-решителна – към раздържавяването на НЗОК. Частните фондове тогава ще могат да заемат мястото си. А и здравните заведения в страната са страшно много.“

Доц. Асен Златев, изпълнителен директор на Александровска болница: „Обсъждахме проектостратегията с всички наши клиники и ще предадем препоръките си на МЗ. Стратегията не е нито наредба, нито правилник, за да може да маркира конкретни неща. Тя дава философията на онова, което ще се случва в продължение на пет години в нашето здравеопазване.

Моето лично мнение е, че посоката е вярна и така трябва да се върви. Всеки трябва да знае не само какво получава в болницата, става въпрос за служителите, а и какво дава на тази болница и на болните хора.“ (ЛС)