Диагноза и лечение на болест на Still при възрастни01/06/2006

Лечението с биологични модулатори на имунния отговор* (инхибитори на тумор-некротизиращия фактор алфа – TNF alpha, антиинтерлевкини – anti-IL1, anti-IL6), в добавка към конвенционалната имуносупресираща терапия, може да доведе до подобряване на прогнозата при болестта на Still при възрастни (adult onset Still’s disease – AOSD), показаха данни от анализа на Efthimiou и сътр., публикуван през май […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.