Частните болници в България01/06/2006

В майския брой на списанието публикувахме материал за ролята и мястото на частните болници в България. Сега ви предлагаме списък на всички частни болници, който съставихме с много труд. Благодарим на кметове и отзивчиви колеги от болници, без чиято помощ не бихме могли да съберем данните, които ви предоставяме.

За съжаление, списъкът на болниците на Интернет страницата на Министерството на здравеопазването е от 2004 година и от тогава не е актуализиран… Той, също така, не разграничава болниците по собственост. Може би поне за частните болници ще бъдем полезни на МЗ, както и на Здравната каса и на всички държавни и обществени институции, които имат отношение към здравеопазването.

* Списъкът дава данни за всички частни болници в България, регистрирани до месец април 2006. Всяка болница може да ни изпраща промени в адреси и телефонни номера, както и в e-mail и website. Списание МД ще публикува периодично осъвремененият и допълнен списък

** Това са болници с отделни регистрации, но с един и същ собственик и адрес

*** Това е единствената регистрирана болница, за която няма никаква информация