Carvedilol подобрява качеството на живот при сърдечна недостатъчност01/06/2006

Carvedilol* подобрява показателите за качество на живот при пациенти със сърдечна недостатъчност (СН), показаха резултати от европейското проучването COMET**, публикувани през април в Journal of American College of Cardiology (1). Като показатели авторите са изчислили преживените дни без нужда от хоспитализация, оценени по пет степенна скала на всеки четири месеца.

Въпреки терапията с бета-блокери, пациентите със СН са със значително намалено качество на живота, инвалидизация и смъртност.

„Лекарите трябва да се стремят да удължат пълноценния живот, а не просто преживяемостта. В клиничните проучвания често се изследва заболеваемостта и смъртността, но рядко качеството на живот на пациентите”, заяви д-р John Cleland от University of Hull във Великобритания и водещ автор на анализа.

Терапията с carvedilol, в сравнение с metoprolol tartrate, е довела до подобрение на показателите за качество на живот от 54.8% на 57.4% (р<0.0068) за период от четири години. В същото време, 17% от дните са били „загубени” поради настъпила смърт, 1.4% – поради хоспитализация, 23% – поради нарушено качество на живот и 2% – поради необходимост от интензивна терапия.

Авторите са изчислили, че преминаването от терапия с metoprolol на carvedilol би довело до подобрение с 10% в показателите за качеството на живот при 12.5% от пациентите, което се равнява на пет месеца живот. Показателите за качество на живот са били сходни при изследваните жени и мъже, но мъжете са имали по-кратка преживяемост, а жените – по-лошо качеството на живот. (ИТ)

* carvedilol e регистриран в България (www.bda.bg) с търговските имена Dilatrend (на Roche), Coryol (на KRKA) и др.

** COMET – Carvedilol Or Metoprolol European Trial. В COMET са включени 3029 пациенти с хронична СН, при които е сравнен ефектът върху заболеваемостта и смъртността от терапията с carvedilol и metoprolol tartrate – два антагониста на адренергичните рецептори с различен фармакологичен профил. Сarvedilol е бета-1, бета-2 и алфа адренергичен рецепторен блокер, който се свързва с допълнителни метаболитни и антиоксидантни свойства. Metoprolol e селективен бета-1 адренергичен рецепторен блокер.

Използван източник:

1. Cleland J., Charlesworth A., Lubsen J. et al. A comparison of the effects of carvedilol and metoprolol on well-being, morbidity, and mortality (the „patient journey“) in patients with heart failure. A report from the Carvedilol Or Metoprolol European Trial (COMET). J Am Coll Cardiol 2006; 47: 1603-1611, 1612-1614 http://www.cardiosource.com