Антиоксиданти в диетата повлияват благоприятно развитието на бронхиална астма01/06/2006

Бедната на плодове, витамин С и манган диета води до изява на симптомите на бронхиална астма при възрастни, показаха резултатите от проучване на Patel и сътр., публикувани през май в списание Thorax (1).

Различните антиоксиданти, влияещи върху патогенетичните процеси на бронхиалната астма, могат да бъдат управляем рисков фактор при заболяването.

Нарастващата честота на бронхиалната астма, особено в страните с по-висок стандарт на живот, налага хипотезата, че има връзка между хранителните навици и развитието на белодробната патология при предразположени пациенти. (2)

Антиоксидантите, за които е доказана връзка с бронхиалната астма, са витамин С, витамин Е, мед, манган, селен и цинк. Съществуват и други съставки на храната, без антиоксидантна активност, като магнезий, калций, ниацин и мастни киселини, които също се асоциират с бронхиалната хиперреактивност.

В проучването (случай-контрола), авторите са изследвали 515 души с доказана астма и 515 контроли без заболяването, като са получили данни от диетата им. Критериите за оценка са били: диагностицирана от лекар астма или настояща бронхиална астма (доказана или с анамнеза за пристъпи през последните 12 месеца).

Участниците в двете групи са сходни по възраст, социален статус и калорийност на дневната диета. 51.5% от тях не са консумирали никакви плодове, като тези с прием над 46.3 g/дневно са със сигнификантна редукция на симптомите на бронхиална астма.

При анализа на приеманите хранителни добавки, манган и селен се оказват независими фактори за контрол на симптомите на астмата, докато самостоятелно манганът е управляем рисков фактор за диагностицирана астма.

Плазмените нива на витамин С са били изследвани при 461 болни и 454 контроли, без значима разлика в стойностите. Въпреки тези данни, пациентите със симптоми на заболяването са с много по-ниски нива от асимптомните, като повишаването на нивата на витамина с 1 mcmol/l намалява риска за поява на симптоми на заболяването.

Проучването доказва, че симптомната бронхиална астма се свързва с минимално съдържание на антиоксиданти, манган и витамин С (предимно при бедна на плодове диета) в храната. (ОИ)

Използвани източници:

1. Patel B., Welch A., Bingham S. et al. Dietary antioxidants and asthma in adults. Thorax 2006; 61: 388–393 http://www.thoraxjnl.com

2. Grievink L., Smit H., Ocke M. et al. Dietary intake of antioxidant (pro)-vitamins, respiratory symptoms and pulmonary function: the MORGEN study. Thorax 1998; 53:166–71