Антибиотична терапия за H. рylori при ранен MALT лимфом на стомаха


md 01/06/2006

При пациенти в първи стадий на стомашен MALT лимфом* трябва да се провежда антибиотично лечение за ерадикация на хеликобактерна инфекция, дори когато болните са отрицателни за H. рylori, показаха резултатите от проучване на Raderer и сътр. публикувани през май в списание Gut (1). Провеждането на такава терапия води до регресия на болестта, като се предполага, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.