Xenical – свързан с пренеопластични лезии на колона01/05/2006

Инхибиторът на интестиналната липаза Xenical (orlistat 120 mg) на швейцарската фирма Roche трябва незабавно да бъде изтеглен от пазара, тъй като резултати от проучвания при животни го свързват с преканцерогенни изменения в лигавицата на колона, поиска през април от FDA влиятелната група за защита на потребителите в САЩ Public Citizen.

В петиция Public Citizen също настоя FDA да не допуска OTC (без рецепта) продажбата на медикамента за загуба на тегло в по-ниска доза. Само няколко дни преди петицията, FDA обяви, че ще даде на GlaxoSmithKline разрешение да продава Alli (orlistat 60 mg) без рецепта, но че то зависи от изпълнението на няколко необявени условия. GSK притежава правата за продажба без рецепта на медикамента в САЩ.

Според Public Citizen, “ако не се забрани продаваната с рецепта версия на Xenical или още по-лошо, ако лекарството се появи на пазара без рецепта, това ще увеличи случаите на неоплазии на колона”.

Групата на защита на интересите на американските потребители смята, че оrlistat има ниска ефективност (загуба на средно 5.9 kg тегло в сравнение с 3.2 kg при плацебо, като много от лекуваните с него възвръщат теглото си) на фона на чести нежелани стомашночревни реакции (метеоризъм с фекална инконтиненция, мазно зацапване от ректума, спешни позиви за дефекация, флатуленция и коремна болка).

Искането се позовава на проучване, резултатите от което бяха публикувани през декември в списание Cancer Letters, показващо, че Xenical може да причини дозозависима клетъчна пролиферация в криптите на лигавицата на дебелото черво – лезии, които са известни като aberrant crypt foci (ACF) и се смятат за прекурсор на карцином на колона*.

Проучването е установило, че плъхове, на които е даван Xenical, са имали значимо по-голяма честота на ACF, независимо дали са били на стандартна диета или са приемали много мазнини. Подобни лезии са наблюдавани при роденти след инжектирането им с карциногенни субстанции*.

Според говорителя на Roche Terry Hurley, ”огромно количество доказателства показват, че Xenical е безопасен”.

Xenical* е прилаган при над 20 милиона пациенти. Той е одобрен за управление на теглото в над 140 държави. През декември 2003 FDA разреши употребата на инхибитора на интестиналната липаза при 12 до 16-годишни подрастващи. (ДЯ)

* ACF с дисплазия са най-ранните видими морфологични изменения в криптите на лигавицата на колона, които могат да прогресират в следващите стадии на туморогенеза – микроаденом, аденом и аденокарцином. Описани са за първи път през 1987 година от Rajana Bird при роденти, инжектирани с карциногенни субстанции. Смятат се за пренеопластични изменения.

** През януари 2004 година Комитетът за оригиналните медицински продукти на Европейския съюз (European Union’s Committee for Proprietary Medical Products, CPMP) даде позитивна препоръка в европейската лекарствена инструкция на Xenical да се добави: четиригодишни данни за загуба на тегло; дългосрочен профил на безопасност и поносимост и намален риск за развитието на диабет тип 2. Позитивното мнение на CPMP бе одобрено от Европейската комисия.

Решението на CPMP е основано на резултатите от фундаменталното проучване XENDOS (XENical in the prevention of Diabetes in Obese Subjects), което за първи път показа, че медикамент за загуба на тегло може значимо да намали риска за развитието на диабет тип 2. Xenical намалява относителния риск за появата на диабет тип 2 с 37.3% в сравнение само с промяната в стила на живот и с 52% при пациентите с нарушен глюкозен толеранс (НГТ или преддиабет), показаха данните от XENDOS.

Кумулираната честота на диабет тип 2 при получавалите орлистат е 6.2% спрямо 9.0% при тези на плацебо (р=0.0032). В подгрупата с НГТ, честота на прогресията към диабет тип 2 за четири години проследяване е съответно 18.8% спрямо 28.8% в полза на орлистат срещу плацебо (p=0.0024).

Това многоцентрово, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано, с успоредни групи, проспективно проучване потвърди също, че Xenical има дългосрочен профил на безопасност, който е уникален в областта на отслабващата фармакотерапия.