Висока честота на понижен HDL при пациенти с дислипидемия01/05/2006

Интересът към Niaspan* (nicotinic acid) (www.niaspan.com) и медикаментите, повишаващи липопротеините с висока плътност (high density lipoproteins – HDL), се увеличи, след публикуваните през декември 2005 в списание Current Medical Research and Opinion резултати от европейско проучване, което показа, че при пациенти с дислипидемия сe срещат често понижени HDL и повишени триглицериди (1).

Около 40% от жените и 33% от мъжете с рискови фактори за инсулт или инфаркт имат по-ниски от препоръчваните нива HDL, въпреки терапията със статини, което е значим самостоятелен сърдечносъдов рисков фактор.

Цел на анализа, който включва 8545 пациенти с дислипидемия от 11 страни, е да се установи честотата на ниския HDL (<1.03 mmol/l за мъжете и 18 години, като са спазвали режим и диета плюс медикаментозна липидомодифицираща терапия за >3 месеца, или са имали холестерол >5.18 mmol/l и/или серумни триглицериди >2.03 mmol/l, въпреки спазвания режим и диета.

Пациентите са били с наднормено тегло (среден BMI 29 kg/m2), преобладаващ заседнал начин на живот (68%), диабет тип 2 (45%), хипертония (72%) и коронарна болест (45%). Липидомодифицираща терапия са получили 85% от болните. Тя е включвала промяна в начина на живот и/или холестерол понижаващи медикаменти (85% са били на статини).

Хипертриглицеридемия (>1.69 mmol/l) е регистрирана при 57% от мъжете без липидомодифицираща терапия и при 47% с проведена такава; съответните стойности за жените са били 48% и 43%.

Едновременно понижение на HDL и хипертриглицеридемия е имало при 26% от мъжете и 27% от жените, които не са имали липидомодифицираща терапия и при 21% от мъжете и 25% от жените с проведена такава.

Ниските стойности на HDL са третия по честота (след предхождащо сърдечно заболяване и напреднала възраст) независим сърдечносъдов рисков фактор, показаха резултати от мащабно проучване, публикувано през март в American Heart Journal (2).

В анализа са включени 6928 пациенти с два амбулаторни липидни профила през 2.6 години, които са изследвани за значими сърдечни усложнения (хоспитализация по повод миокарден инфаркт или остър коронарен синдром).

След период на проследяване от 3.2 години, при 2167 (31%) от пациентите са регистрирани остри коронарни инциденти, като повишените стойности на HDL са били свързани с намален сърдечен риск и риск за инсулт. В същото време нито изходните стойности, нито промяната на триглицеридите и LDL са били предиктивни за сърдечносъдови усложнения.

“Сегашните правила за лечение на повишения холестерол са фокусирани само върху LDL. Необходими са нови насоки, които да насочват вниманието на лекарите едновременно към промените на HDL и LDL”, препоръча д-р William Tierney от Indiana University и водещ автор на проучването.

Niaspan повишава HDL с 15-30%, понижава LDL с 3-17% и намалява триглицеридите с 5-15%. Лекарствената форма с удължено действие, която позволява еднократно дневно приложение вечер преди лягане, предотвратява някои от неблагоприятните странични ефекти на никотиновата киселина като зачервяване на лицето, сърбеж и гастроинтестинални нарушения. (ИТ)

*Niaspan (nicotinic acid) на Merck е регистриран в България (www.bda.bg)

За допълнителна информация:

Обзор на медикаментите за терапия на дислипидемиите. MD 2006; бр. 1 (февруари) http://mbd.protos.bg

Използвани източници:

1. Bruckert E., Baccara-Dinet M., McCoy F. et al. High prevalence of low HDL-cholesterol in pan-European survey of 8545 dyslipidaemic patients. Curr Med Res Opin 2005; 21 (12): 1927-1934 http://www.ingentaconnect.com

2. Koro C., Bowlin S., Tierney W. et al. The independent correlation between high-density lipoprotein cholesterol and subsequent major coronary events. Am Heart J 2006; 151: 755.e1-755e.6 http://journals.elsevierhealth.com