Сборът от компонентите на метаболитния синдром може да прогнозира риска за диабет тип 2


md 01/05/2006

Сборът от индивидуалните компоненти за диагностициране на метаболитния синдром (metabolic syndrome score – MS-score или МС-индекс) повишава възможността за прогнозиране на развитието на диабет тип 2 при отделния пациент, показаха резултатите от проучване на Macchia и сътр., публикувани през март в American Нeart Journal (1). Агресивната интервенция за промяна в начина на живот профилактира появата […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.