Salmeterol – свързан с повишена смъртност при астма01/05/2006

FDA изиска включването на допълнително предупреждение за повишен риск от свързана с астма смърт при приложението на бета2-адренергичните агонисти с продължително действие (long-acting beta2-adrenergic agonists – LABA) Serevent* и Advair** (1, 2).

Предупреждението идва в резултат на приключило голямо плацебо-контролирано проучване, изводите от което сочат повишена смъртност при сравнението на Serevent или плацебо (с базова терапия). В групата със Serevent са регистрирани 13 смъртни случая (от 13 176 пациенти), а в контролната група – три смъртни случая (от 13 179 пациенти).

Новото лекарствено упътване изключва използването на Serevent и Advair като средство на първи избор за лечение на астматични пристъпи и ги поставя в ролята на добавъчна терапия при пациенти, които не се повлияват от лечението с други медикаменти (инхалационни кортикостероиди или бета2-адренергични агонисти с кратко действие), или при които тежестта на заболяването изисква включването на допълнителни медикаменти.

Advair, с търговското име Seretide извън САЩ, е най-продаваният медикамент на GlaxoSmithKline. Основен конкурент на Seretide в Европа е Symbicort*** на AstraZeneca.

Serevent и Advair са показани за дългосрочно поддържащо лечение на астма с двукратно приложение (сутрин-вечер) при пациенти на възраст над четири години. Serevent е индициран и за превенция на бронхоспазъм. (ИТ)

* Serevent Diskus и Serevent Inhaler (salmeterol) на GlaxoSmithKline са регистрирани в България (www.bda.bg)

** Seretide Diskus и Seretide Inhaler (salmeterol/fluticasone) на GlaxoSmithKline са регистрирани в България

*** Symbicort Turbuhaler (formoterol/budesonide) на AstraZeneca е регистриран в България

За допълнителна информация:

Първи бета2-агонист с еднократно дневно дозиране. MD 2005; бр. 9 (ноември) http://mbd.protos.bg

Фармакотерапия на астмата. MD 2005; бр. 3 (април)

Нови насоки в лечението на бронхиална астма. MD 2005; бр. 3 (април)

Използвани източници:

1. Medical News Today 06 March 2006. GSK Announces new product labels for Serevent and Advair. http://www.medicalnewstoday.com

2. GSK announces new product labels for Serevent and Advair March 2006 http://www.gsk.com